Friday, July 26, 2013

e-Filing ITR on incometaxindiaefiling.gov.in


Guideline to e-File IT return online:1] Register with PAN ID on https://incometaxindiaefiling.gov.in website, after registering you will get activation link on the registered email address provided. Once the account is activated, then you can login to proceed with the remaining steps. Please mention correct email address & mobile number.


2] Login with PAN details as below, It will need your PAN id as User name, Password set while registering & Birthdate.
3] After successful login, click on View Form 26AS (Tax Credit). Here you will get all the details about the tax paid in this financial year, the amount matches with tax amount mentioned in Form 16.
A]
B]
Click on confirm, it will open it separate window.
C] Click on the hyperlink at the bottom of the page.
D] Select assessment year 2013 – 14 for this financial year (you will get correct assessment year on your Form 16 as well). View, if correct amount is displayed.
4] Now, come back on parent site, here click on Quick e-File ITR.

5] Here fill details as below. Click Submit.
6] Fill up Personal details on the tab, if you are not sure about the Income Tax Ward, leave it blank. And most important, on second paragraph of Personal details tab, fill the details as below. A21 should be selected Before Due Dt 139(1)if you are filling return before 31st July, if later 31st July, then choose After Due Dt 139(4).


7] Now on income details, fill amount as per Form 16. B1 value should be populated with the 8 point Gross total income (6+7) from Form 16. Select House = Self occupied. Fill details of deduction on respective header. LIC, PF, PPF, FDs, etcs will come under 80C.

8] Under TDS Tab, confirm your company name and the tax deducted amount. You can add more companies, if you have switched job in last financial year and fill up the details.

9] On Taxes Paid and Verification, confirm all parameters, which are auto populated. Fill Bank account number, Type as Saving, IFSC code of the bank (You will get it from their website). D19 Option ‘Yes’. Mention the place from where you are filling these details.

Now all details are submitted, once again verify them all and submit it. After submitting, you will get a receipt in PDF form, whose password is combination on PAN + date of birth (ddmmyyyy) [e.g. aghpy8497r10101982].
Open it, take the print out, sign it. Send it to the Bangalore IT office on the mentioned address by postal envelop of Rs.5 or speed post only. No courier.

Once it reaches Bangalore, you will get SMS and email of receipt. This receipt is password protected and you can open it with the same combination on PAN + date of birth (ddmmyyyy) [e.g. aghpy8497r10101982].

Friday, July 5, 2013

राजे तुम्ही परत जन्मला या - लाज वाटली पाहिजे आपल्यालाआज खूप ठिकाणी  ' राजे तुम्ही परत जन्मला या' असे पोस्त पाहतो आहे. खरेच शिवाजी म्हराज्याना परत जन्म घेण्याची गरज आहे का?
 आज आमच्या मराठी लोकांचे रक्त इतके थंड झाले आहे का ज्याला गरम करण्यासाठी शिवाजी महाराज्याना जन्म घेण्याची परत गरज आहे. आम्ही काही करू शकत नाही का कि आमच्या शौर्याला गंज लागले आहे का ?
शिवाजी महाराज्यानी जवळ जवळ ३५० वर्ष्यापुर्वी सामान्य माणसाचे, हिंदू धर्माचे  स्वराज्य स्थापन केले. शून्यातून निर्माण केलेल्या या स्वराज्याचा धसका साऱ्या मुघलशाही ने घेतला. गरिब रयतेच्या या राजाला न्यायासाठी सारे सारखे होते. न्यायदानाच्या प्रक्रियेतून स्वत्ताचा मुलगा संभाजी राजे हि सुटले नाहीत. गोदावरी प्रकरण एक षडयंत्र होते पण जर गोदावरीने आत्महत्या नसती केली तर कदाचित त्यांनी शंभू राज्यानाही कडक शिक्षेला सामोरे जावे लागले असते. असा जनतेचा राजा परत जन्मला यावा असे साऱ्यांना वाटेल.
पण कधीपर्यंत आम्ही हातावर हात धरून बसून शिवाजी महाराज्यांसारख्या वीर पुरुषाला परत जन्म घेवून कष्ट द्यायचे.
मृत्यू नंतर आपल्या हिंदू धर्मात स्वर्ग आणि नर्क असे दोन जग आहेत. जो चांगले काम करतो तो स्वर्गात जातो. त्याला जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून सुटका मिळते तो माणूस स्वर्गात जावून सारी सुख उपभोगतो अनंत कालपर्यंत. आणि जो नरकात जातो तो ८४लख योनीतून जन्मह घेवून परत मनुष्य जन्म घेतो. या प्रकारात माझे मत आहे शिवाजी महाराज हे स्वर्गात असतील. त्यांनी आपल्या पुर्वाज्यांसाठी अनेक कष्ट उपसले. आपल्या पुर्वाज्यांमध्ये अन्यायाविरुध लढण्याची ताकद निर्माण केली. एक जमीनदार म्हणून सारी सुख शिवाजी महाराज्यांकडे होते . इतर मराठा सर्दारांप्रमाणे तेही ऐशो आरामात राहिले असते पण त्यांनी आपल्या साठी आपल्या हिंदू धर्मासाठी काटेरी मार्ग स्वीकारला. आणि एवढे त्रास घेवून आपल्या मराठ्यांना भारताच्या इतिहासात ,हिंदू धर्मात एक स्थान मिळवून दिले. आणि आज आपण ' राजे तुम्ही परत जन्मला या म्हणून परत एकदा त्रास देवू इच्छितो. लाज वाटली पाहिजे आपल्याला ज्या कुलात शिव छत्रपती सारखे वीर पुरुष जन्मला येवून एक प्रेरणा दिली असताना सुद्धा आपण एका अबले सारखे त्यांना जन्मला या म्हणून सांगत आहोत. आठवा शिवाजी महाराज्यांच्या एका हाकेवर आपले पूर्वज आपल्या घरा दारावर तुळशीपत्र ठेवून एका पायावर बाहेर पडले हिंदवी स्वराज्यासाठी! आज आपल्यात शिवाजी राजे नसले म्हणून काय झाले त्यांच्या आठवणी त्यांच्या प्रेराना तर आहेत ना अहो आपल्यातच एक शिवाजी राजे लपले आहेत फक्त जागे करण्याची गरज आहे.
त्यांना परत जन्मला या म्हणून त्रास देण्यापेक्षा आपल्यातले शिवराय जागे करा मग पहा या देशात हिंदवी स्वराज्याचा भगवा फडकणे अशक्य नाही कारण जगात अशक्य असे काहीच नाही. आणि ज्यांच्या पाठीमागे शिवरायांचा आशीर्वाद असेल त्यांच्यासाठी ते कधीच अशक्य नाही .
मला माहित नाही माझे मत तुम्हाला पटेल किवा नाही पण मी माझ्या मनातली गोष्ट तुमच्या सोबत शेअर केली कारण आपल्या गोष्ठी आपल्या मित्रांसोबतच शेअर करू शकतो ना पहा तुम्हाला पटते का आपल्या प्रतिक्रियेची मी कॉमेंट च्या स्वरुपात वाट पहात आहे काही चुकल्यास मला सांगावे कारण चुकी दाखवणे हे मित्रांचे काम आहे आणि एवढी अपेक्षा नक्की करू शकतो.

Wednesday, June 19, 2013

Causes that lead to Building Repair


Once the building is constructed and occupied by the users, the maintenance of the building is the responsibility of users.

Among the many factors of deterioration of building, poor maintenance and neglect are major factors. Users are reluctant to take up the maintenance work for the following reasons.

1. Lack of maintenance / repair knowledge.
2. Tendency to save money during maintenance related repairs.
3. Inferior quality of materials used due to shortage of fund resulting into ineffective maintenance or repair.
4. Reluctant to adopt new material due to high cost and unknown track record of such materials.
5. Tendency to go for short-term gains.
6. Maintenance related repairs are time consuming and cause inconvenience.
7. Reluctance in appointing proper and experienced Consultant to save fee and relying on incredulous contractors.

Indiscriminate Additions/Alterations:

There have been some building collapses, which were quite healthy, due to indiscriminate additions and alterations done by so-called interior designers (decorators) at the instruction of the Owner. The common alterations / additions made are alteration to window canopies, additions of walls on window canopies, enclosing of open balconies, conversion of a dry area into toilet / bath, addition of heavy weights on weak or inadequate structural elements, etc. All these additions / alterations take place when entire building or part changes hands.

It is always the case that no engineering advices are taken before any such changes in the building or its part. Careless modification can lead to leakages or serious structural damages.

Overloading:

Many times the building elements are forced to take load more than what they are designed for. Temptation of users to occupy more and more area without bothering about the effect on building element jeopardizes the safety and durability of the building. In case of change in the purpose of use, say from residential to commercial, it is likely that the load on entire building or part will increase or change thus causing the damage.

Natural Calamity like rain:

Reinforcement steel bars have to be protected against corrosion, caused due to reaction with oxygen, moisture and chlorides in the atmosphere, ground water or sub-soil. Reinforcement steel bars are generally protected by providing concrete cover around them or by providing a protective coating on steel.

Resistance against corrosion of reinforcement steel and the degree of protection to reinforcing steel is greatly dependent on the many factors. Mechanism of corrosion of steel is an electro-chemical process and for this, presence of moisture and oxygen is necessary. Metal (embedded steel rods in RCC) that gets converted into rust (corrosion product) may occupy 6 to 8 times the original size of steel. This growth creates tensile force within the concrete mass surrounding the reinforcement steel. Since concrete is brittle and weak in taking tensile or expansive forces, it cracks and spalling of concrete takes place.

Most of the building structures have a very conductive atmosphere for a permanent problem for leakage or seepage through peripheral portion of window and exterior skin walls. Air pressure results the forced entry of rain water inwards through unprotected opening or through joint, seal imperfection in the window sill or frame and gap of concrete and masonry.

Water is the primary vehicle for the diffusion of all aggressive ions, such as chlorides and sulphates, into the concrete mass. Any repair strategy approved and adopted will not yield any good result unless the major source of deterioration is not addressed in the repair strategy and planning.

Environmental Impact:

Due to wind pressure, seasonal and daily temperature variation, chemical reaction in saline coastal atmosphere, moisture variation in humid area, corrosion of metal (rusting of steel in RCC), root of growing trees, moss / lichens / fungi growth, etc. the building undergoes fast aging and comes to repair stage.