Thursday, January 13, 2011

जामनगर, गुजरात स्मशान भुमितिल पुतला

खली दिलेला फोटो सर्व कही बोलूं जातो माला जास्त कही सांगायची गरज नाही

No comments: